Oddzielna segregacja popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że od 12 grudnia tj. (poniedziałek) firma REMONDIS odbierająca odpady z terenu naszej gminy rozpocznie wyposażanie posesji zamieszkałych w dodatkowy pojemnik do selektywnej zbiórki popiołu i żużlu.

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice:

 1. Pojemniki będą dostarczane mieszkańcom gminy na podstawie Załącznika nr 1, który jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania usługi.
 2. W pojemniki zostaną wyposażone tylko te posesje, które korzystają z ogrzewania domu lub wody z instalacji na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks ….).
 3. Brygada dostarczająca pojemniki w pierwszej kolejności ustala, czy mieszkańcy odwiedzanej posesji posiadają zapotrzebowanie na pojemniki na popiół i żużel.
 4. Mieszkańcy lub inni domownicy potwierdzają odbiór pojemników własnoręcznym czytelnym podpisem na Załączniku nr 1.
 5. Wszystkie posesje wymienione w Załączniku nr 1 zostają wyposażone w 1 szt. pojemnika 140 l oznakowanego poniższą naklejką.
 6. Mieszkaniec lub inny domownik odbierający pojemnik zostaje poinformowany, że od momentu odbioru odpowiada za jego zniszczenie, spalenie lub zaginięcie jak również za właściwy stan sanitarny i estetyczny.
 7. W celu prawidłowego korzystania z pojemnika mieszkaniec wraz z pojemnikiem otrzymuje broszurę informacyjną.
 8. W przypadku odmowy odbioru pojemnika mieszkaniec lub inny domownik potwierdza ten fakt na Załączniku nr 1 własnoręcznym czytelnym podpisem.
 9. W przypadku nieobecności mieszkańców należy umieścić w skrzynce pocztowej lub w innym dogodnym miejscu umożliwiającym dostarczenie wiadomości – informację o przeprowadzonej akcji podstawiania pojemników z prośbą o kontakt z firmą oraz odnotowanie przez brygadę tego faktu w Załączniku nr 1.
 10. Ponowne i ostateczne  podstawienie pojemników nastąpi tylko po wcześniejszym ustaleniu daty z przedstawicielem firmy REMONDIS Górny Śląsk  Sp. z o.o.
 11. W przypadku gdy przy ponownym dostarczeniu pojemnika mieszkaniec będzie nieobecny, jedynym miejscem, w którym mieszkaniec będzie mógł pozyskać ten pojemnik  będzie siedziba firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Skargi 87.

Do pobrania:

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice.pdf