Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2017

Zarząd Województwa Śląskiego  przypomina o ogłoszonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Programu wraz z Prognozą przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 798/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. dostępny jest na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego (pokój 0.07).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszono wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36 40-041 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109 fax: +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 0.07 pod ww. adresem.

Uwagi można przekazywać w terminie do 12 czerwca 2017 r.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1445322871&id_menu=665

http://rcas.slaskie.pl./

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG: formularz zglaszania uwag-1

PROJEKT PROGRAMU: projekt PROGRAM Rozwoju Turystyki w Wojewodztwie Slaskim 2020+

 

 

 

Na terenie powiatu mikołowskiego trwa akcja bezpłatnych badań pod kątem zakażenia wirusem HCV. Z bezpłatnych testów anty-HCV łącznie będzie mogło skorzystać nawet 10 000 osób, które udają się do punktów badań w Mikołowie, Łaziskach, Orzeszu, Ornontowicach, Gostyni i Wyrach. Działania realizowane są w ramach kampanii „Nie daj się zaskoczyć”, organizowanej przez Fundację Gwiazda Nadziei.

Wirusowe zapalenie wątroby zabija na świecie 1,4 mln osób rocznie, czyli więcej niż AIDS.

Ponad 90% osób zakażonych wirusem HCV nie zdaje sobie z tego sprawy. Według badań aż 81% Polaków znalazło się w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia wirusem HCV. Taka sytuacja może mieć miejsce u kosmetyczki, fryzjera, podczas wykonywania drobnych zabiegów medycznych, tatuażu, przekłuwania uszu, przyjmowania narkotyków dożylnie. Wirusem można było się również zakazić w przypadku zabiegów przetaczania krwi przed 1992 rokiem, gdyż do tego czasu krew nie była badana pod kątem wirusa HCV, którego istnienie odkryto dopiero w 1989 r.

HCV to podstępny wirus, który przez wiele lat rozwija stan zapalny wątroby, zwany wirusowym zapaleniem wątroby typu C, najczęściej nie dając żadnych objawów. Ujawnia się po wielu latach, kiedy choroba wątroby jest już w zaawansowanym stadium – tłumaczy Barbara Pepke, Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”, organizatorka akcji.

WZW C jest odpowiedzialne za blisko 70% przypadków raka wątroby w Europie. Nie dysponujemy szczepionką przeciw zakażeniu HCV, musimy jednak pamiętać, że wczesne podjęcie leczenia, dzięki nowym terapiom, pozwala na całkowite wyleczenie WZW typu C i uniknięcia późnych następstw zakażenia jakimi są marskość i nowotwór wątroby. Dlatego tak ważne są profilaktyka i badania krwi.

Akcja bezpłatnych testów w kierunku zakażenia wirusem HCV w powiecie mikołowskim trwa od października. Dotąd testy można było wykonać w Mikołowie, Łaziskach, Gostyni i Wyrach. W maju do akcji dołączyły placówki z Orzesza i Ornontowic. Z diagnostyki dotąd skorzystało blisko 5 tys. osób. Do wykorzystania jest co najmniej 10 tys. badań, które pozwalają stwierdzić, czy dana osoba miała kontakt z wirusem HCV. Testy wykonywane są w ramach szybkiego badania krwi z palca. Wynik badania dostępny jest już po 20 minutach. W przypadku pozytywnego wyniku anty-HCV, kolejnym krokiem jest badanie HCV RNA, mówiące o obecności wirusa HCV we krwi, a co za tym idzie konieczności podjęcia leczenia. Aby skorzystać z badania, wystarczy zgłosić się do wskazanych punktów diagnostycznych, biorących udział w akcji. Nie trzeba być zameldowanym na terenie powiatu.

Działania realizowane są w ramach kampanii „Nie daj się zaskoczyć”, organizowanej przez Fundację Gwiazda Nadziei, ogólnopolską organizację pozarządową, działającą na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby, której siedziba znajduje się w Katowicach.

HCV jest groźnym wirusem przenoszonym przez krew. Do zakażenia może dojść, gdy do krwiobiegu zdrowej osoby dostanie się krew osoby zakażonej HCV. Pierwszymi objawami choroby są nudności, osłabienie, uczucie zmęczenia, dolegliwości układu pokarmowego i osłabiony apetyt. W zaawansowanym stadium dochodzi do zaburzeń orientacji, powiększenia obwodu brzucha, obrzęku podudzi i żółtaczki.

Akcja bezpłatnych badań trwa do wyczerpania ograniczonej liczby testów.

W tych miejscach można wykonać bezpłatne badania w kierunku zakażenia wirusem HCV w aglomeracji śląskiej:

ORZESZE

NASZA PORADNIA ul. Rynek 17a
STEMA-MED ul. Bukowina 4
SZPITAL CHORÓB PŁUC ul. Gliwicka 20

ORZESZE – JAŚKOWICE
ESKULAP BETA NZOZ ul. Fabryczna 1

ORZESZE – ZAWIŚĆ
STEMA-MED ul. Mikołowska 210

ORNONTOWICE
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA ul. Klasztorna
1

ŁAZISKA GÓRNE

PROELMED PORADNIA ul. Wyzwolenia 30

PROELMED PORADNIA ul. Chopina 17

PROELMED PORADNIA ul. Staszica 4a

MIKOŁÓW

CENTRUM ZDROWIA SZPITAL ul. Waryńskiego 2

CENTRUM ZDROWIA PORADNIA ul. Okrzei 31

GOSTYŃ

NZOZ GOSMED ul. Rybnicka 2

WYRY

NZOZ WYRMED ul. Tysiąclecia 5

Ponadto na terenie aglomeracji śląskiej bezpłatnie można wykonać badanie w Mysłowicach w poniższych lokalizacjach:

MYSŁOWICE

NZOZ ID CLINIC ul. Janowska 19

NZOZ ZDROWIE ul. Różyckiego 2c

NZOZ CZWÓRKA ul. Wyspiańskiego 19

NZOZ AURORA ul. Szopena 26

NZOZ EURO-MED ul. Bernarda Świerczyny 1

MINI-KLINIKA ul. Gen. Ziętka 74

NZOZ FAMILIA-MED ul. Gen. Ziętka 61 c

NZOZ GAMŻA ul. M. Reja 18B

MCZ Sp. z o.o. ul. Mikołowska 1

 

O Fundacji „Gwiazda Nadziei”:

Fundacja „Gwiazda Nadziei” powstała w 2007 r. w Katowicach. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby i działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Fundacja jest organizatorem: akcji edukacyjnych skierowanych do młodzieży, kampanii społecznych na temat zagrożeń, jakie niosą zakażenia wirusami HCV i HBV, akcji bezpłatnych badań oraz szkoleń dla nauczycieli i lekarzy. Fundacja gromadzi fundusze ze zbiórek pieniężnych i 1% podatku na finansowanie leczenia swoim podopiecznym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tychach przypomina o konieczności zgłaszania do organów ścigania tj. Policji przypadków stwierdzenia nielegalnej sprzedaży świń w miejscach do tego nieuprawnionych, a także informowania organów ścigania lub organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podejrzeniu nielegalnego prowadzenia sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności prowadzonej przez obcokrajowców.

Przypominamy, że sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny realizowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornontowicach
ul. Żabik 9, lokale 6 i 9

tel. 32 235-45-03
tel. kom. 796-076-480; 794-403-158

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach po raz kolejny włącza się w organizację działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Biblioteka? Oczywiście!” i trwa 8-15 maja 2017 r.

Zapraszamy zatem na spotkania czytelnicze, warsztaty, kiermasz książek. W tym terminie każdy będzie mógł wziąć udział w akcji „wymień się książką”, a także obejrzeć „smaczne” grafiki. Zwroty książek przetrzymywanych powyżej miesiąca będą przyjmowane bez pobierania kar regulaminowych. Ponadto na czytelników będą czekały drobne upominki. Zapraszamy!

Do góry