Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy

Wykonana analiza stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wykazała, że z roku na rok następuje wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych. Zwiększająca się ilość odpadów, w szczególności odpadów zmieszanych i zielonych, utrzymujące się duże ilości oddawanego gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych w połączeniu
z niewłaściwą segregacją dotyczącą w szczególności odpadów zmieszanych, mają zasadniczy wpływ na wysokość opłat miesięcznych ponoszonych przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Finansowanie gospodarki odpadami przestało się bilansować. Przed nami przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 r. Czekają nas zatem już wkrótce bardzo trudne, ale ważne decyzje. Należy podkreślić, że urząd dla utrzymania dotychczas obowiązujących stawek cenowych podjął działania polegające na maksymalnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych, likwidacji organizowanej wystawki odpadów wielkogabarytowych, likwidacji dwóch punktów odbioru odpadów zielonych, do których dowożono odpady z sąsiednich miejscowości, ograniczenia do trzech worków odbieranych odpadów zielonych sprzed każdej posesji oraz wprowadził od 01.01.2017 r. segregację popiołu.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w sierpniowym numerze „Głosu Ornontowic”.