„ORNONTOWICE segregują” – broszura informacyjna

Uprzejmie informujemy, że w ramach kampanii ORNONTOWICE – segregują została wydana broszura informacyjna dotycząca zasad selektywnej zbiórki odpadów, która jest dostępna w lokalnych zakładach pracy i instytucjach.