„ORNONTOWICE segregują” – kampania edukacyjna

„ORNONTOWICE segregują” – we wrześniu br. na terenie Gminy będzie przeprowadzona kampania edukacyjna dla umacniania nowego systemu gospodarowania odpadami.
Kampania zgodna jest z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego, ma w założeniu wyjść naprzeciw potrzebie budowania świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy, tak istotnej do umacniania prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Celem kampanii jest uświadamianie mieszkańcom zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w szczególności zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz wymogami jej efektywnego prowadzenia, mając na względzie wyzwania jakie stoją przed wszystkimi gminami w całym kraju.

W ramach kampanii odbędzie się 12 prelekcji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ogłoszone będą konkursy dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, pojawią się plakaty promujące kampanię, broszury edukacyjne i jako finał kampanii 16 września br. w Amfiteatrze Parkowym odbędzie się Plener ekologiczny.

Kampania „ORNONTOWICE segregują” dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.