Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2017

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że ma zawartą umowę dzierżawy z firmą Texland, której przedmiotem jest grunt, na którym ustawione są kontenery na odzież używaną. Kontenery umieszczone są w czterech miejscach (w północnej części – przy pętli autobusowej, w centrum – obok szalet komunalnych, przy ul. Żabik – obok budynku wielomieszkaniowego Żabik 13 oraz przy ul. Akacjowej – obok garaży). Kontenery opróżniane są cyklicznie w odstępach 7-10 dniowych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wrzucanie odzieży wyłącznie do kontenerów i niepozostawianie odzieży poza kontenerami. W przypadku, gdy są one przepełnione prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy pod nr tel. 32/33 06 229.

Wykonana analiza stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wykazała, że z roku na rok następuje wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych. Zwiększająca się ilość odpadów, w szczególności odpadów zmieszanych i zielonych, utrzymujące się duże ilości oddawanego gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych w połączeniu
z niewłaściwą segregacją dotyczącą w szczególności odpadów zmieszanych, mają zasadniczy wpływ na wysokość opłat miesięcznych ponoszonych przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Finansowanie gospodarki odpadami przestało się bilansować. Przed nami przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 r. Czekają nas zatem już wkrótce bardzo trudne, ale ważne decyzje. Należy podkreślić, że urząd dla utrzymania dotychczas obowiązujących stawek cenowych podjął działania polegające na maksymalnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych, likwidacji organizowanej wystawki odpadów wielkogabarytowych, likwidacji dwóch punktów odbioru odpadów zielonych, do których dowożono odpady z sąsiednich miejscowości, ograniczenia do trzech worków odbieranych odpadów zielonych sprzed każdej posesji oraz wprowadził od 01.01.2017 r. segregację popiołu.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w sierpniowym numerze „Głosu Ornontowic”.

Wójt Gminy Ornontowice działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, iż do publicznej wiadomości podano wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie: www.bip.ornontowice.pl

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o III racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15 września 2017 r.

Do góry