Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2017

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że z dniem dzisiejszym (25.10.2017 r.) wprowadzona zostaje nowa organizacja ruchu:

1. na skrzyżowaniu ul. Grabowej z ul. Akacjową (dot. pierwszeństwa przejazdu: ul. Grabowa);

2. na skrzyżowaniu – ul. Kolejowa obok posesji nr 64 (dot. pierwszeństwa przejazdu: ul. Kolejowa na ciągu Pośrednia-Polna);

3. na ul. Nowej (pierwszeństwo przejazdu dot. zastosowanych mijanek).

Zmiany wprowadzone na ww. skrzyżowaniach są zgodne z zaleceniem zarządu dróg, zgodnie z którym pierwszeństwo pod kątem winno być wprowadzone tylko w przypadku znacznie zwiększonego ruchu w kierunku innym niż na wprost.

Wprowadzono zatem pierwszeństwo ruchu na głównym ciągu drogowym.

Zmiany organizacji ruchu zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg, Zarządcą Ruchu na drogach gminnych oraz Wydziałem Ruchu Policji.

Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana zwiększy bezpieczeństwo na przedmiotowych skrzyżowaniach.

SKRZYŻOWANIE UL. KOLEJOWA

SKRZYŻOWANIE UL. AKACJOWA – UL. GRABOWA

Czym jest prawo do bezpłatnego węgla?

Prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Jakie są główne założenia ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla?

Ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Jak otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Wnioski można składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą. Na naszej stronie mogą Państwo zapoznać się z instrukcją do wypełnienia wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek.

 

Pełne listy punktów informacyjnych, formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Infolinie – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pod którymi mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje:

  • Polska Grupa Górnicza:                (32) 757 27 27
  • Jastrzębska Spółka Węglowa:       (32) 756 21 13
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń:    (32) 757 32 60
  • LW Bogdanka                             (81) 462 53 00
  • Tauron Wydobycie                      (32) 618 50 00 lub (32) 627 00 00

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Plakat

SZCZEGÓŁY: http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla

 

Parafia pw. św. Michała Archanioła Archanioła w Ornontowicach zaprasza na film o tematyce misyjnej – czwartek (26.10.) godz. 18:00, sala ARTerii CKiP. Czas projekcji 2 godziny. Wstęp wolny.

Do góry