Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2017

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Z projektem programu można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24 w Katowicach (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony powietrza można zgłaszać od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędą się:

  • w Częstochowie – Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (sala nr 3), ul. Wały Dwernickiego 117/121 w terminie 2 października 2017 r. o godz. 10.00,
  • w Katowicach – Ekoenergia Silesia SA, ul. Żeliwna 38, budynek B w terminie 3 października 2017 r. o godz. 9.00,
  • w Rybniku – KONFERENSER, ul. Gliwicka 177A w terminie 3 października 2017 r. o godz. 13.00,
  • w Bielsku-Białej – Hotel BIT, ul. I Dywizji Pancernej 45 w terminie 4 października 2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Równocześnie z konsultacjami społecznymi trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Szczegóły: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1259653698&id_menu=314

 

28 września br. w ARTerii CKiP odbyła się uroczystość, w trakcie której wręczono Statuetki „Ornontowickie Bzy” kolejnym Laureatom.

A zostali nimi:

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

  • NORBERT ADAMCZYK

w kategorii DLA ORNONTOWIC:

  • EUGENIUSZ KACZOR
  • GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH
  • TERESA MACHULIK

w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI:

  • PIEKARNIA – CUKIERNIA IRENA CIUĆKO
  • CUKIERNIA CICHOŃ

Po przyznaniu wyróżnień i części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny. Wystąpili podopieczni ogniska muzycznego, którego instruktorem jest Pan Tomasz Kozieł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Nominowanym jak i Laureatom. Życzymy kolejnych sukcesów, nowych wyzwań, pomysłów i dalszej owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Zdjęcie: Robert Ratajczak

Przekazujemy informację dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

Ornontowice: Cicha; Nowa; Graniczna; Ornontowicka.

Rozpoczęcie: 04/10/2017 08:30:00
Zakończenie: 04/10/2017 16:00:00

 

Do góry