Informacja dotycząca kompostowników

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje mieszkańców, którzy są zainteresowani nabyciem nieodpłatnie jednego kompostownika na trawę o możliwości wpisania się na listę rezerwową. Zapisy w siedzibie Zakładu (Urząd Gminy, pok. nr 413), pod numerem telefonu 32 235-45-45, bądź poprzez adres e-mail zgzg@op.pl.

W siedzibie ZGZG wystawiono do wglądu przedmiotowy kompostownik.