Jesteś tutaj:

Miesiąc: Grudzień 2017

W związku z trwająca akcją „Zima” Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów w ciągu dróg, aby umożliwić służbom skuteczne odśnieżanie.

Urząd zwraca się także z prośbą do właścicieli posesji o bieżące usuwanie śniegu nagromadzonego na drzewach rosnących na tych posesjach w pobliżu chodników lub o przycięcie gałęzi drzew.

Ze względu na znaczną pokrywę śniegu, prosimy osoby odwiedzające park gminny o zachowanie szczególnej ostrożności (pod mokrym śniegiem mogą znajdować się połamane gałęzie, inne elementy, itp.)

 

Do góry