Jesteś tutaj:

Miesiąc: Marzec 2018

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy odbywa się w formie:

  • przewozu grupowego zorganizowanego przez gminę, w ramach przeprowadzonego przetargu przewoźników, bądź zapytania ofertowego skierowanego do przewoźników,

oraz

  • zwrotu kosztów dowozu ucznia, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Co roku w uchwale budżetowej gmina zabezpiecza na dowóz dzieci do placówek oświatowych, o których mowa w cytowanej ustawie, ponad 80 tysięcy złotych.

W ramach realizacji przedmiotowego obowiązku w roku szkolnym 2017/2018 z gminy Ornontowice dowożone są dzieci do szkół i placówek w:

  • Knurowie

  • Mikołowie

  • Katowicach

  • Wyrach

  • Gliwicach.

W sumie z zorganizowanej formy dowozu dzieci do szkół i przedszkoli obecnie korzysta dziesięcioro dzieci oraz dwoje dzieci dowożonych jest przez swoich rodziców w ramach zawartych umów z gminą.

Działania zmierzające do organizacji przewozu dzieci do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 i kolejne podejmowane są już w m-cu maju, w związku z powyższym, prosimy wszystkich Rodziców zainteresowanych organizacją dowozu dziecka do szkoły bądź przedszkola, o złożenie w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój nr 111, parter) wniosku w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy: http://ornontowice.pl/informacje/edukacja/dowoz-dzieci-do-szkol/ lub można go pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój nr 111 na parterze lub pokój nr 207 na I piętrze), w godzinach pracy Urzędu.

Kompletny wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na nowy rok szkolny.

W Wielki Czwartek (29 marca), Wielki Piątek (30 marca) i wtorek po świętach (3 kwietnia) autobusy MZK kursować będą według rozkład jazdy na dni robocze wolne od nauki szkolnej. W Niedzielę Wielkanocną (1 kwietnia) obowiązuje świąteczny rozkład jazdy, natomiast w Lany Poniedziałek (2 kwietnia) autobusy pojadą zgodnie z rozkładem niedzielnym.

http://www.mzkjastrzebie.com/mzk/komunikaty/11172,Swiateczny-rozklad-jazdy.html

 

 

Wszystkie informacje związane z organizacją zbliżających się wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy (www.bip.ornontowice.pl) w zakładce:

WYBORY:

Wybory samorządowe 2018 – informacje ogólne http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/17918198

Wybory samorządowe 2018 w Ornontowicach  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16589453

Kodeks wyborczy  http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/026/010

a także na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej przy boisku GKS Gwarek, w pobliżu ul. Zwycięstwa 7b (za wyjątkiem Kodeksu wyborczego z uwagi na jego obszerność – 259 stron).

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż zakończył się pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów, dedykowany w głównej mierze organizacjom pozarządowym. W odpowiedzi na ogłoszony nabór do biura LGD wpłynęło łącznie 18 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 16 z nich, na łączną kwotę 192 507,00 zł. Na ich podstawie LGD opracuje wspólny projekt grantowy, który następnie wraz ze złożonymi wnioskami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny.

Już teraz informujemy, iż kolejny nabór na granty planujemy przeprowadzić we wrześniu br., w ramach przedsięwzięcia nr 11 – Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – zasoby materialne, infrastruktura. W ramach przedmiotowego naboru przewiduje się możliwość wyposażenia podmiotów działających w sferze dziedzictwa lokalnego. O szczegółach będziemy Państwa informować już niebawem. Zachęcamy zainteresowane podmioty do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia – www.lgdziemiapszczynska.pl

Obecnie zostały ogłoszone kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach tzw. projektów indywidualnych – szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1055,nabor-wnioskow-w-okresie-9-23-04-2018-r,artykul,wiadomosci.html

Do góry