Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja o dodatkowej usłudze

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/346/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi od 1 kwietnia 2018r. dla zainteresowanych mieszkańców na terenie gminy świadczona będzie odpłatnie dodatkowa usługa polegająca na odbiorze bezpośrednio sprzed posesji odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) i ich zagospodarowaniu w specjalnie oznaczonych workach.

Pracownicy odbierający odpady podjadą tylko i wyłącznie pod te posesje, dla których zostanie wystawiony dokument potwierdzający zapłatę za worki. Odpady wystawione przez pozostałych mieszkańców oraz w innych workach nie będą odbierane.

Worki będą sprzedawane w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku urzędu gminy na III piętrze. Cena za worek wynosi 9,70 zł/szt.

Odpady odbierane będą jeden raz w miesiącu przez cały rok zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem na 2018 r.:

2018-04-18

2018-05-16

2018-06-20

2018-07-18

2018-08-22

2018-09-19

2018-10-17

2018-11-21

2018-12-19

Worki należy wystawić najpóźniej w dniu ich odbioru do godz. 6:00 przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników (pracownicy nie maja prawa wchodzenia na teren posesji). W przypadku późniejszego wystawienia worków, zgłoszenia nieodebrania odpadów nie będą realizowane. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy tel. 32 235 45 45.

Odpowiedzialny za informację: Michał Ciepły