Jesteś tutaj:

Miesiąc: Marzec 2018

O dwa miesiące dłużej, czyli do końca maja br. dzieci i młodzież do lat 16 mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, po tym terminie przejazdy będą możliwe tylko z kartą ŚKUP z zakodowaną 100% ulgą uczniowską, która już dziś obowiązuje dla gmin metropolii.

W przypadku gmin spoza metropolii, w tym Gminy Ornontowice zakodowanie 100% ulgi będzie możliwe po podpisaniu z KZK GOP Katowice umowy na wykup usługi polegającej na wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów. Dlatego też na dzień dzisiejszy mieszkańcy Ornontowic mogą składać wnioski o wydanie karty ŚKUP ale bez zakodowania 100% ulgi. Obecnie ustalane jest ostatecznie brzmienie umowy pomiędzy KZK GOP Katowice a Gminą Ornontowice. O terminie podpisania umowy i tym samym uruchomieniu 100% ulgi dla dzieci z Ornontowic poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Informacje – KARTA ŚKUP:

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi). Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Na stronie internetowej znajduje się wykaz Punktów Obsługi Klienta www.portal.kartaskup.pl, w których można złożyć wnioski lub odebrać karty ŚKUP.

Źródło: https://www.mzk.pl/informacje-w-sprawie-zarzadzenia-dotyczacego-tzw-dni-smogowych/

Miejski Zarząd Komunikacji informuje, że w dniu 12.01.2018 r. podpisane zostało tzw. Porozumienie smogowe z udziałem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz organizatorów transportu publicznego.

W oparciu o wyżej wymienione porozumienie Prezydent Miasta Tychy wydał w dniu 15.01.2018 r. Zarządzenie zgodnie z którym w dniach smogowych osoby, które okażą przy kontroli biletów dowód rejestracyjny samochodu osobowego mogą podróżować za darmo autobusami i trolejbusami MZK Tychy wraz z jedną osobą towarzyszącą. Komunikat w tej sprawie będzie ogłaszany każdorazowo na stronie internetowej MZK Tychy z jednodniowym wyprzedzeniem w oparciu o otrzymaną prognozę.

https://www.mzk.pl/komunikacja-w-okresie-swiat-wielkanocnych-6/

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych komunikacja miejska funkcjonowała będzie w następujący sposób:

  1. W sobotę 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota)  – na wszystkich liniach będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty. Autobusy linii 51 bis kursować będą do około godziny 12:00 (ostatni kurs o godzinie 11:33 z „Tychy Centrum Handlowe” w kierunku Dworca PKP). Natomiast po godzinie 13:30 autobusy linii 137 nie będą obsługiwały przystanku „Tychy Centrum Handlowe” – przystankiem początkowym i końcowym będzie przystanek „Tychy Osiedle Z1”.
  2. W niedzielę 1 kwietnia 2018 r. (Wielkanoc) – będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Tego dnia wszystkie kursy na liniach: RSW212533516982291 zostaną zawieszone. Nie będą wykonywane również kursy nocne na liniach trolejbusowych A i E.
  3. W poniedziałek 2 kwietnia 2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) – autobusy i trolejbusy będą kursować przez cały dzień według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta. W tym dniu nie będą wykonywane kursy nocne na liniach trolejbusowych A i E.

W dniach od 30.03.2018 r. do 01.04.2018 r. autobusy linii 1 nie będą wykonywały kursów nocnych.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r. z uwagi na okres wiosennej przerwy świątecznej będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne (nie będą wykonywane kursy oznaczone literą „f”).

Informacja STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”

Źródło: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1055,0,artykul,wiadomosci.html

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 23.03.2018 r. ogłaszamy nabory wniosków nr 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 9.04.2018 r. do 23.04.2018 r.

w ramach konkursów:
• Nabór nr 6/2018 na Przedsięwzięcie nr 1 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – RÓŻNE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 7/2018 na Przedsięwzięcie nr 5 OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 8/2018 na Przedsięwzięcie nr 8 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY-WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE – rozwijanie działalności gospodarczej
• Nabór nr 9/2018 na Przedsięwzięcie nr 3 PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA
• Nabór nr 10/2018 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
• Nabór nr 11/2018 na Przedsięwzięcie nr 10 LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT
• Nabór nr 12/2018 na Przedsięwzięcie nr 11 DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ, ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2018 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.

Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru zgodnego z założeniami Państwa projektu.

Do góry