Jesteś tutaj:

Miesiąc: Czerwiec 2018

ZUS przypomina o pewnym obowiązku

Zatrudniasz powyżej 5 osób? Masz obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. Bez tego, nie otrzymasz elektronicznie informacji o zwolnieniu lekarskim swojego pracownika. Od 1 grudnia obowiązywać będą już tylko e-zwolnienia. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku 1595 płatników nie założyło profilu PUE, pomimo ustawowego obowiązku.

Od 1 grudnia obowiązywać będą elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Już teraz co piąty lekarz w województwie śląskim wystawia e-zwolnienie. Od grudnia będzie to jedyna obowiązująca forma zwolnienia lekarskiego. E-ZLA to ułatwienie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Ma ono uprościć procedury, a co za tym idzie zdjąć z pracownika obowiązek dostarczania zwolnienia do pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia wystawienia. Dzięki e-ZLA, informację o chorobie pracownika, pracodawca otrzyma natychmiast, drogą elektroniczną.

Pracodawcy aby otrzymać elektronicznie informację o chorobie pracownika muszą posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. Wciąż wielu przedsiębiorców, pomimo obowiązku, nie posiada profilu PUE. Dotyczy to płatników składek zatrudniających powyżej 5 osób. W rybnickim ZUS liczba płatników, którzy muszą posiadać profil PUE jest 8209. Niestety, wciąż 1,5 tys. firm nie wywiązało się z tego obowiązku.

Bezpłatnie w każdym ZUS

Teraz jest najlepszy czas, by aby założyć profil PUE dla swojej firmy. Wystarczy zgłosić się na sale obsługi klienta do doradcy płatnika składek i skorzystać z pomocy w rejestracji profilu. Jest on zakładany bezpłatnie w każdej placówce ZUS. Jeżeli płatnik dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym sam może go założyć.

Platforma Usług Elektronicznych jest wygodnym i bezpłatnym narzędziem, które ułatwia kontakty z ZUS. Umożliwia wgląd do danych zgromadzonych w ZUS, elektroniczne przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych, składanie wniosków, zapytań oraz odbieranie odpowiedzi z ZUS, jak również umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.

PUE dla każdego

PUE mogą również założyć pracodawcy, zatrudniający mniej niż 5 pracowników. Co więcej z Platformy Usług Elektronicznych może skorzystać każdy klient, który ukończył 18 lat, po założeniu swojego profilu i potwierdzeniu swojej tożsamości w ZUS lub samodzielnie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Na portalu PUE ZUS znajdują się trzy zakładki:

  • ubezpieczonego (pracownicy, za których pracodawcy odprowadzają składki),
  • płatnika (firmy, które odprowadzają składki do ZUS),
  • świadczeniobiorcy (emeryci i renciści).

Pracownik może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił jego oraz członków rodziny do ubezpieczeń oraz czy rozliczył za niego należne składki. Może też sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, korzystając z kalkulatora emerytalnego. Ma również wgląd do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich.

Z kolei płatnik składek na PUE może skorzystać z aplikacji ePłatnik za pomocą, której m.in. zgłosi pracownika do ubezpieczeń, wypełni i przekaże dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS. Może również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu i odebrać go na PUE oraz weryfikować bieżące rozliczenia. Aby płatnik mógł wysyłać przez PUE wnioski, pisma i dokumenty, w tym dokumenty ubezpieczeniowe, musi mieć profil zaufany ePUAP bądź podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym.

Natomiast świadczeniobiorca na PUE może sprawdzić przyznane i wypłacane mu świadczeniach, czyli emeryturach, rentach czy zasiłkach. Ma również dostęp do formularza PIT, może umówić się na wizytę w ZUS lub złożyć wniosek o zmianę swoich danych.

Dzięki profilowi zarezerwujemy wizytę w wybranej placówce ZUS w określonym dniu i o określonej godzinie. Po zgłoszeniu się w ZUS-ie, w biletomacie na sali obsługi klientów podajemy swój login PUE. Po chwili zostaniemy przyjęci przez pracownika sali obsługi klienta bez czekania w kolejce.

Profil na PUE nic nie kosztuje, a przynosi mnóstwo korzyści. Zachęcamy do zakładania i korzystania z tej wygodnej formy kontaktu z ZUS.

 

 

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Reymonta 2, 44-200 Rybnik

tel.: 32 4328 650

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 10.05.2018r. Rada Gminy Ornontowice przyjęła uchwałę nr XLIII/368/18 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025.

Planowanie rozwoju Gminy jest jednym z kluczowych zadań i jedną z ważniejszych funkcji zarządzania. Strategia stanowi zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie Gminy na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności naszego regionu.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, ponieważ to on określa wieloletnie plany rozwojowe naszego samorządu. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o włączenie się w proces współtworzenia polityki zrównoważonego rozwoju naszej gminy.

Wystarczy wypełnić anonimową ankietę dostępną pod adresem: https://goo.gl/forms/vx6INHPuGVgssuy73

Ostateczny termin wypełnienia ankiet to 9 lipca 2018 roku.

Orientacyjny czas wypełnienia ankiety to 10-15 minut.

Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny. Im dokładniejsze informacje zgromadzimy, tym lepiej będziemy mogli dostosować i opracować plany inwestycyjne na najbliższe lata według potrzeb mieszkańców. Biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne szacowany czas opracowania Strategii Rozwoju Gminy przewidziany jest na około 5 miesięcy.

Wszelkich informacji w powyższym przedmiocie udzieli Państwu Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Beata Drobny pod nr telefonu 32/3306228 lub osobiście w pokoju 321. Także dla Państwa wygody kontaktu uruchamiamy specjalny adres mailowy: strategia@ornontowice.pl

Dziękujemy za poświęcony czas!

Bezpośredni link do ankiety: https://goo.gl/forms/vx6INHPuGVgssuy73

ARTeria CKiP zaprasza na Śląski Tabor:
18 lipca – 22 lipca
– intensywne spotkanie z tradycją Górnego Śląska!
Doskonała okazja by zatańczyć gołombka, podać „krótki do przyjaciela”, uszykować somymu ciaciany klajd, zaśpiewać ślonskie śpiywki, połozprawiać z hanysami i inksze na roztomajtych biglach w kożdy wieczór! Nie wiecie o co chodzi? Dyć musicie tu być!

Muzyka, taniec, rękodzieło.
Warsztaty, potańcówki, spotkania.

STRONA Z PROGRAMEM: http://slaskitabor.pl
ZAPISY: http://slaskitabor.pl/index.php/zapisy

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/566801480354574/

https://www.facebook.com/slaskfolkowy/

 

 

Do góry