Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2018

Przekazujemy poniżej informacje dotyczące ogólnopolskiej akcji ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”.

Ogólnopolska akcja społeczna ”Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na zagrożenia które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

Informacja o akcji dołączona została do ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Kierowcy, który obchodzony był 25 lipca i umieszczona na stronie głównej Duszpasterstwa Kierowców.

http://www.duszpasterstwokierowcow.pl/?pl_patronat-honorowy,173

W pierwszej odsłonie pod tytułem ”Widoczni biegacze” zrealizowane zostały dwa filmy:

– 30 sekundowy spot, do wykorzystania w kinach, na telebimach, środkach komunikacji miejskiej, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=WY4RnVotRF0

oraz dłuższy 3 minutowy film, który będzie wykorzystywany podczas spotkań, szkoleń, prezentacji, itd.

https://www.youtube.com/watch?v=YlO6piUVPsU

Przedstawione w nich zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na filmach pokazane zostały nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowane osoby w trakcie biegu oraz jazdy na rowerach w warunkach niedostatecznej widoczności oraz w celu porównania bardzo widoczne osoby prawidłowo oznakowane.

Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych umożliwia zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów.

W zdecydowany sposób wpływa to na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze.

Informacje o akcji umieszczone są na stronach internetowych partnerów akcji.

Komenda Miejska Policji Biała Podlaska

http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/81518,Biala-Podl-Bezpiecznie-na-Wschodzie-Swiec-zyciem-bezpieczny-biegaczu.html

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

http://wordbp.pl/

Życie Siedleckie

http://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/19117_.html

Radio Biper Portal Informacyjny

https://www.radiobiper.info/2018/07/11/widziec-nie-znaczy-byc-widocznym-swiec-zyciem-na-drodze-film/

 

Bogumił Lubański

mail: LUBB@WP.PL

Informacja z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 

W dn. 14 września 2018 r. w Bytomiu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia zostało przyjęte stanowisko dotyczące konieczności wprowadzenia zmian prawnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Uzgodniono i przyjęto również stanowisko w zakresie wprowadzenia odrębnej taryfy dla jednostek ochotniczych straży pożarnej, w celu obniżenia wysokich kosztów energii oraz stanowisko dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Członkowie Zarządu dyskutowali w trakcie posiedzenia nt. stanu przygotowań do organizacji zbliżających się wyborów samorządowych. Przedmiotem prowadzonych rozmów była też akcja symbolicznego nasadzenia drzew w województwie śląskim, której celem jest uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd  Związku. W jego ramach w kilkuset miejscach w 41 gminach województwa śląskiego od początku września br. są sadzone drzewa. Na rzecz tej akcji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przekazała nieodpłatnie 400 sadzonek drzew. Inicjatywa ta wpisuje się ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dn. 14 września 2018 r. odbyło się też wspólne posiedzenie Zarządów Związku Miast Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie debatowano m.in. nt. nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej oraz systemu wyrównawczego. Ustalono, że w najbliższych tygodniach zostanie przygotowane stanowisko Zarządów obu Związków ws. Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych oraz propozycji zmian systemu wyrównawczego (w odniesieniu do założeń przygotowanych przez Bank Światowy z końcem sierpnia 2018 r.). Wspólne posiedzenie zostało poprzedzone nasadzeniem 10 dębów w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, co stanowiło element wyżej wspomnianej akcji związanej z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ferdynand Morski
Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
tel.: 32 25 11 021, fax.: 32 25 10 985
www.silesia.org.pl 

 komunikat prasowy posiedz. Zarządu Związku 14 09 2018 wf

Zdjęcia: archiwum ŚZGiP

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Kolejowa 145 do 195, 94 do 140; Zwycięstwa 226 do 250, 173 do 205; Okrężna; Zwycięstwa 206 do 222, 159 do 171; Chudowska 45.
Rozpoczęcie: 2018-09-24 09:00
Zakończenie: 2018-09-24 12:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza na spotkanie organizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
który daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu,
wymianę okien, czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w sali ARTerii.

 

29 września o godzinie 10:00 odbędą się XX Jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice.

 

REGULAMIN XX BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ORNONTOWICE

Cel zawodów
• Promowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację biegania.
• Integracja młodzieży oraz lokalnej społeczności poprzez sport.
Organizatorzy
• Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach
• Zespół Szkolno–Przedszkolny w Ornontowicach.
Termin i miejsce zawodów
• Biegi odbędą się 29.09.2017 r. o godzinie 10:00 na ulicy Okrężnej w Ornontowicach.
Zgłoszenia
• Dzieci i młodzież w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
• Dorośli w dniu imprezy od godziny 9:00 do 9:30 u Organizatora imprezy w biurze zawodów przy ul. Okrężnej.
Sposób wyłonienia zwycięzców
• Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach biegowych. Zawodnicy startują w następujących kategoriach wiekowych:
o Przedszkolaki – 100 metrów,
o Klasy I-II – 200 metrów,
o Klasy III-IV – 500 metrów,
o Klasy V-VI – 800 metrów,
o Klasa VII i Gimnazjum – 1000 metrów,
o Open – 2000 metrów.
Nagrody
• Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary.
Sprawy różne
• Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione.
Opiekunowie powinni zabezpieczyć cenne przedmioty swoich dzieci.
• Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną.
• Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia przełajów rozstrzygają Organizatorzy.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas trwania imprezy.
• Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność podpisując oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na start w zawodach biegowych.
• Osoby niepełnoletnie startują w zawodach za zgodą opiekunów prawnych którzy wypełniają stosowne oświadczenie.
• O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Ornontowice Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, NIP: 969-11-58-492, tel. (32) 235-45-45, e-mail: zgzg@op.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji XX Jubileuszowych Biegów Przełajowych w Ornontowicach oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z organizacją imprezy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych, w tym publikacji wyników imprezy.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
– podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo o przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zapisania się i wzięcia udziału w XX Jubileuszowym Biegu Przełajowym o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice.

 

Do góry