Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2018

Jubileusz 65 lat małżeństwa świętowali w dniu 3 października 2018 r. Państwo Maria i Herbert Szulc.
Z tej okazji zgodnie z tradycją, dostojnym Jubilatom zostały przekazane od władz samorządowych gminy Ornontowice życzenia kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, jak również tego, by cieszyć się życiem w każdym jego momencie.
Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Żabik 10.
Rozpoczęcie: 2018-10-19 11:00
Zakończenie: 2018-10-19 15:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

W dniu 9 października 2018 roku Wójt Gminy podpisał umowę w formie aktu notarialnego na podstawie którego Gmina Ornontowice, w drodze darowizny, otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 7 nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne tj. część ul. Bukowej i Żabik, część ul. Kolejowej oraz część ulicy Słonecznej.

W dniu 7 października 2018 roku weszła w życie przyjęta Uchwałą Nr XLVI/386/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. W/w Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 5546 w dniu 7 września 2018 roku.

Zmianą objęto między innymi tereny inwestycyjne Gminy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na wszystkich terenach o symbolach MN i MNU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tekst planu.

Do góry