Prace pielęgnacyjne drzew w Parku Gminnym

Niezwłocznie po decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu dofinansowania, Wójt Gminy podpisał umowę na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie Parku Gminnego w Ornontowicach.

Pracami objęte zostaną w sumie 162 drzewa, z czego 126 drzew rosnących w Części Gminnej Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego (prace dofinansowane ze środków WFOŚiGW) i 36 drzew zlokalizowanych poza terenem zabytkowym. Zakres prac obejmuje cięcia sanitarne, korekcyjne, obniżenie wysokości części drzew, redukcje żywej masy koron, ich wykonawcą będzie Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Ryszard Góralczyk z Pszczyny-Ćwiklic.

Gmina Ornontowice pozyskała dotację na pielęgnację 126 drzew objętych strefą zabytkową w wysokości 30 240,00 zł (80% kosztów), pozostałe drzewa (36 sztuk) pielęgnowane są ze środków własnych. Całość zadania zamyka się kwotą 48 600,00 zł. Prace potrwać mają do końca listopada br.

Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w obrębie Parku.