Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice

W dniu 8.11.2018r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał zarządzenia, przedmiotem których jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, które zostaną udostępnione w dniu 16.11.2018r na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.