Jesteś tutaj:

Rok: 2018

ARTeria Centrum Kultury i Promocji zaprasza na kolejny spektakl dla dzieci pt. „Jak górnik Śmierdzirobótka ze Skarbnikiem się spotkał”.

Teatr o swoim przedstawieniu: „Przedstawienie w kabaretowym klimacie z lekko rockową nutką w tle, przygotowane z myślą o dzieciach i ich opiekunach. Lufcik na korbkę opiera swoje produkcje na motywach śląskich legend, wplatając w nie motywy znane z tradycyjnych bajek i popkultury. Dodajmy do tego mnogość środków teatralnych, muzykę na żywo, interakcję, a otrzymamy niebanalną propozycję teatralną. Spektakl ma także wartość dydaktyczną, kładzie duży nacisk na zalety płynące z pomagania i odpowiedzialności za swoją pracę.”

Wydarzenie odbędzie się 21.01.2018 r. o godzinie 17:00 w sali ARTerii.

Bilety w cenie 10-ciu zł + opiekun gratis do nabycia w biurze ARTerii.

Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem tel.: (32) 23-54-698.
Rezerwacja biletu obowiązuje przez 3 dni, a następnie przepada. Pula biletów jest ograniczona, bilety nie będą sprzedawane przed spektaklem.

Zapraszamy serdecznie!

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.
Opłatę wnosi się na rachunek gminy:
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice
50 8454 1053 2001 0011 0695 0001
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Do pobrania: oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu_2017

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od 2 stycznia br. został oddany do użytku nowy parking przy ul. Bankowej (wjazd od ul. Zwycięstwa).

Do góry