Informacja dot. gospodarki odpadami

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że od 1 stycznia br. sprzed posesji będą odbierane odpady kuchenne (spożywcze) ulegające biodegradacji.

Z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą w specjalnie opisanych brązowych workach natomiast z zabudowy wielorodzinnej w brązowych pojemnikach.

Do worków i pojemników wrzucamy:
  • odpady po owocach i warzywach (np. obierki)
  • stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
  • skorupki z jajek, łupiny orzechów
  • fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi
  • odpady po domowych pupilach (trociny, siano).
Nie wrzucamy:
  • resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. kości)
  • psich odpadów
  • trawy, liści, gałązek.