Informacja dot. gospodarki odpadami

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że miesięczne stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz numery przydzielonych indywidualnych kont bankowych nie uległy zmianie. Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 20-go każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w placówkach banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłaty wynoszą odpowiednio: 30,00 zł miesięcznie/osobę jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 15,00 zł miesięcznie za pierwsze 5 osób w gospodarstwie domowym oraz 7,50 zł miesięcznie za szóstą i kolejne osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowy harmonogram wywozu odpadów na 2019r. został już dostarczony mieszkańcom. Można go również pobrać ze strony internetowej www.ornontowice.pl dalej przechodząc na zakładki Dla mieszkańców – Gospodarka odpadami – Harmonogramy  (http://ornontowice.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami/harmonogramy/)

Mieszkańcy nieposiadający dostępu do Internetu mogą odebrać nowy harmonogram w Referacie Gospodarki Odpadami (budynek Urzędu Gminy pok. 412).