Zmiana godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej czynny będzie:

  • w okresie od 1 kwietnia do 31 października: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00
  • w okresie od 1 listopada do 31 marca: w godzinach od 12:00 do 16:00.

W soboty, przez cały rok, PSZOK czynny będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. Uwaga! W środy PSZOK będzie nieczynny.

Zmiana godzin umożliwi mieszkańcom dostarczanie odpadów (szczególnie odpadów zielonych) o godzinę dłużej w okresie letnim.

Odpady zielone, które można było wrzucać do przyczepy ustawionej przed PSZOK, od bieżącego roku odbierane są wyłącznie w godzinach pracy PSZOK. Zmiana taka podyktowana została dowozem odpadów z zewnątrz oraz pojawianiem się na przyczepie innych odpadów.

Od 1 listopada 2018r. wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-36.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

Michał Ciepły

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami