Od lipca nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 roku będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ornontowice.

Stawki zostały ustalone w wysokości 18 zł za odbiór odpadów w przypadku ich segregacji oraz 35 zł przy braku segregacji.

Aby zbilansować gospodarkę odpadami, w/w stawki powinny kształtować się na poziomie odpowiednio: 21 zł i 40 zł. Jednak dzięki dofinansowaniu gospodarki odpadami z budżetu gminy, drogą uchwały Rady Gminy z dnia 25 kwietnia br. stawki te zostały proporcjonalnie obniżone.

Nadmieniamy, że w dalszym ciągu spod posesji będą odbierane odpady kuchenne oraz dodatkowo w II półroczu br. zostanie przeprowadzana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórka liści, bez dodatkowych opłat.