Likwidacja Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy

Przypominamy, iż w związku z podjętą Uchwałą nr V/45/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, z dniem 30.06.2019 r. jednostka została zlikwidowana, a z dniem 01.07.2019 r. pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejął Urząd Gminy Ornontowice.

W związku z powyższym wszystkie należności od dnia 01.07.2019 r. należy wpłacać na następujący nr konta Urzędu Gminy Ornontowice:
50 8454 1053 2001 0011 0695 0001
(dotyczy opłat czynszowych)
Uwaga! Konto to nie dotyczy opłat za odbiór odpadów komunalnych!

Ponadto informujemy, iż konto Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w likwidacji z dniem 28.06.2019 r. zostało zamknięte.