Odbiór odpadów komunalnych

Uwaga! W związku z awarią samochodu w firmie Remondis, nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów, które podlegają segregacji.

Odpady zostaną odebrane najpóźniej do wtorku tj. 27.08.2019 r.