Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż w październiku przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych z posesji jednorodzinnych. Odbiór odpadów będzie realizowany zgodnie z otrzymanym przez mieszkańców harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Odpady należy posegregować i wystawić w dniu wywozu przed posesję do godziny 6.00.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci.