Informacja dot. bezpłatnego użyczenia nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia na okres 3 lat.

Szczegółowych informacji udziela Referat Komunalny w Urzędzie Gminy w Ornontowicach lub pod numerem telefonu 032 3306231.

Wykaz