FIT PARK

Informujemy, że Gmina Ornontowice otrzymała z Fundacji JSW wsparcie na inicjatywę z zakresu sportu i rekreacji w postaci darowizny w wysokości 20 000,00 zł, która zostanie wykorzystana na realizację przedsięwzięcia pn. Fit Park. Inwestycja będzie obejmowała wykonanie na terenie istniejącego placu zabaw przy osiedlu Żabik wielofunkcyjnego urządzenia Street Workout do wykonywania ćwiczeń. Zestaw będzie składał się z poręczy, kół gimnastycznych, drążków z uchwytami, drabinek oraz ławeczki.

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW za otrzymaną dotację.

www.fundacjajsw.pl