Informacja dot. funkcjonowania obiektów sportowych

Informujemy, że kompleksy sportowe „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Ornontowicach czynne są przez 7 dni w tygodniu w godz. 15:00 – 21:00

Korzystanie z obiektu możliwe jest po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji przez osobę pełnoletnią najpóźniej w dniu korzystania z boiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Ornontowicach pod nr tel. 32 33 06 232 lub 32 33 06 235.

Osobom nieposiadającym rezerwacji zabrania się wejścia na kompleks sportowy „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” oraz inne obiekty sportowe. W przypadku niezastosowania się do niniejszej informacji, osoba odpowiedzialna za kompleks sportowy będzie zmuszona zawiadomić Policję.

Maksymalny czas rezerwacji boiska to 1,45 h dla grupy; maksymalnie 6 osób na jedno boisko; grupa powinna być pod opieką osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego; podczas korzystania z obiektu osoba pełnoletnia odpowiada za przestrzeganie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane są do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

Osoby korzystające z kompleksu zobowiązane są do korzystania z osobistego sprzętu treningowego.

Zabrania się korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Obiekt oraz wszelkie urządzenia zostaną zdezynfekowane po każdym użyciu w trakcie 15 minutowej przerwy między grupami.

Ponadto prosimy o zachowanie zasad ostrożności oraz bezpieczeństwa podczas korzystania z kompleksów sportowych na terenie Ornontowic zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

https://www.gov.pl/web/sport/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-2-maja-2020-r-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii