Konserwacja nawierzchni na boiskach „Orlik”

W dniu wczorajszym na kompleksach sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej oraz ul. Okrężnej miała miejsce konserwacja sztucznej nawierzchni na boisku do piłki nożnej.

Pełen cykl konserwacji obejmował:
– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych,
– szczotkowanie w celu podniesienia włókien,
– spulchnienie górnej warstwy wypełnienia,
– końcowe szczotkowanie.