Informacja dot. korzystania z obiektów użyteczności publicznej

Chcąc skorzystać z obiektów użyteczności publicznej tj.:

– boisk sportowych przy ul. Klasztornej, ul. Jasnej,

– kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Akacjowej, ul. Okrężnej,

– siłowni zewnętrznych przy ul. Akacjowej, ul. Okrężnej, ul. Świerkowej, ul. Zwycięstwa 7b,

– placów zabaw przy ul. Akacjowej, ul. Chudowskiej, ul. Jasnej, ul. Żabik,

– kompleksu „Bulodrom” oraz znajdujących się placów zabaw na terenie Parku Gminnego,

– Świątyni Dumania – Parku Archanioła,

– obiektu sportowego znajdującego się przy ul. Zwycięstwa 7b,

– altan i miejsc postojowych sieci tras rowerowych,

prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wszystkich użytkowników prosimy o stosowanie się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego. Prosimy o kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: