„Fit Park” – informacja o zakończeniu zadania

W dniu 29 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania pn: „Fit Park” polegającego na dostawie i montażu urządzeń „street workout” wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej  na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Żabik w Ornontowicach.

W ramach zadania zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, pleców, brzucha, ramion i obręczy barkowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w obrębie urządzeń wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych.

Realizacja zadania została wsparta przez Fundację JSW darowizną w wysokości 20 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 34 388,87 zł.