Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: konsultacje.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Ornontowice

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej