Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika z napisem: konsultacje.

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej