Calvados Cup

Boisko Orlik przy ul. Okrężnej 6

26 września o godz. 10.00 na kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Okrężnej 6 w Ornontowicach odbędzie się II edycja turnieju piłki nożnej trzech obwodów wyborczych Gminy Ornontowice – Calvados Cup. Zapraszamy do wspólnego kibicowania! Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 33 06 232.