Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

Informację tę kieruję przede wszystkim do rodziców dzieci, zamieszkujących w Gminie Ornontowice.

Jeżeli Państwa córka/syn odznacza się nieprzeciętnym talentem i odnosi znaczące sukcesy w jakiejś dyscyplinie sportowej, a Państwo jesteście zainteresowani rozpowszechnieniem takiej informacji w lokalnych mediach, to zachęcamy do współpracy i kontaktu z Urzędem Gminy pod adresem e-mail: informacja@ornontowice.pl

Nadmieniam także, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ornontowice, istnieje możliwość uzyskania nagrody pieniężnej za znaczące osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich oraz innych.

Wnioski o nagrodę mogą być składane do 30 listopada, a uprawnionym do ich składania są kluby lub stowarzyszenia sportowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Ornontowice.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 3306231; 32 2354545.

Ze sportowym pozdrowieniem

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Otrzymaliśmy podziękowanie za przyłączenie się do tegorocznej akcji Godzina dla Ziemi WWF. W tym roku został pobity rekord, do czego również przyczyniła się gmina Ornontowice – oświetlenie zgasiło 98 miast! Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w tym wydarzeniu!

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza zainteresowanych na spotkanie w sprawie ogłoszonej likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi bocznej ul. Kolejowej, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia br. o godz. 10.00 w sali 301 w tut. Urzędzie Gminy.

Bliższych informacji udziela Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami tel. 32/33-06-229.

Wolontariusze Fundacji Szafa Gra, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach i Zakład Gospodarki Zasobami Gminy zapraszają 28 kwietnia br. do Parku Gminnego w Ornontowicach! Znajdziecie tam książki zawierające wskazówki do dalszych działań i odbioru nagród 🙂 Pamiętajcie! Więcej osób chce wziąć udział w zabawie, dlatego należy zabrać tylko jedną książkę.

Do góry