Aktualności

Jeżeli poszukujesz działki pod usługi lub budowę wymarzonego domu nie zwlekaj i zapoznaj się z ofertą sprzedaży atrakcyjnych działek w Ornontowicach. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż:

  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 6 działek o łącznej powierzchni 0,7212 ha przy ul. Skośnej. Grunty są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod usługi takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

  • niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

  • niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Zamkowej (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego). Działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha, 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha oraz 3153/170 o powierzchni 0,1026 ha. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

    Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229.

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.

W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 oraz w dniu 30.11.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

Szczegółowych informacji organizacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3246 233.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie Aldona Siedlis

W dn. 9 listopada 2017 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano m.in. nt. problemu związanego z tym, że gmina – występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej – nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to o tyle kłopotliwe, że decyzje te często wywołują określone skutki dla jst jako właściciela lub też w przypadku spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych bezpośrednio wpływają na finanse, jak i majątek gminy.

Ponadto Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przewiduje zmiany uprawnień organów gminy. Zgodnie z nową ustawą gminy będą nadal realizowały zadania związane z dostarczaniem mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków, ale jednocześnie nie będą mogły samodzielne ustalać, weryfikować i zatwierdzać taryf opłat za wodę i ścieki (co będzie w kompetencji instytucji rządowej). Zmiany te mogą ograniczyć rozwój inwestycji wodno-kanalizacyjnych, a w konsekwencji również stanowić realne zagrożenie w postaci spadku jakości usług i wzrostu kosztów związanych z usuwaniem skutków awarii sieci oraz niezapewnienia ciągłości dostaw.

Podczas posiedzenia omówiono też cele organizowanego z inicjatywy Związku w połowie listopada br. spotkania z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach. W jego trakcie zostaną przedyskutowane plany dot. rozwoju transportu kolejowego w woj. śląskim w najbliższych latach, a także planowane inwestycje kolejowe w perspektywie po roku 2020.

Członkowie Zarządu Związku odnieśli się również do zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej poprzednio eksploatacji górniczej. Stwierdzono, iż na mocy obecnie obowiązujących przepisów samorząd lokalny nie może formułować warunków prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem lokalnych warunków, co często powoduje negatywne skutki dla przestrzeni gmin górniczych (np. uszkodzenia domów mieszkalnych) w długim okresie czasu i jest bardzo uciążliwe dla wielu mieszkańców.

Śląski Związek Gmin i Powiatów

ul. Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

tel.: 32 25 11 021, fax.: 32 25 10 985

www.silesia.org.pl

zdjęcia: Marta Stachurska

Informacja Teatru „Naumiony”:

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że z powodu niedyspozycji muzyka jesteśmy zmuszeni zrezygnować z prezentacji spektaklu pt. „Odwołany”, który miał się odbyć 18.11.2017 r. w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Atutem spektaklu jest muzyka na żywo dlatego spektakl zostaje przeniesiony na późniejszy termin. O nowym terminie poinformujemy wkrótce. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Akademia Teatru Naumionego zaprasza na otwarte spotkanie śpiewacze wokół śląskiej pieśni tradycyjnej.

Wczoraj była niedzieliczka, a dzisiaj?

Zapraszamy na podróż w czasie śladem śląskiej piosenki. Na Śląsku ponoć śpiewało się w każdym domu i przy każdej możliwej okazji. „Śląsk pieśnią stoi” pisał Józef Lompa, zbieracz pieśni z wsi Woźniki już w XIX wieku. Juliusz Roger, niemiecki lekarz zafascynowany był pięknem śląskiej piosenki, zapoczątkował zbieranie pieśni w okolicy Raciborza. Adolf Dygacz w XX wieku zebrał tysiące pieśni z terenu całego historycznego górnego śląska. Wielu innych, zarówno wykształconych i nie wykształconych zbieraczy zachwycało się bogactwem tutejszego folkloru. Gdzie jest śląska piosenka dzisiaj? Gdzie będzie jutro? Prześledzimy losy najbardziej znanych pieśni, porozmawiamy o nich, o języku, o tradycyjnych symbolach, jak się zmieniały, co miało na to wpływ, oraz o tym co w domach śpiewamy dziś, przy jakich okazjach, zaśpiewamy wspólnie i zagramy z towarzyszeniem tradycyjnych instrumentów.

Warsztaty poprowadzą Kasia Dudziak i Mateusz Dyszkiewicz z zespołu Krzikopa, oraz założyciele kapeli kontynuujących muzykę tradycyjną – Rube Świnie, Młodych Konkubinat.

data: 23.11.2017 r. (czwartek)
godz.: 18:00
miejsce: sala Teatru Naumionego (Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice)
wstęp bezpłatny

Serdecznie zapraszamy!

Do góry