Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – upływa z dniem 7 września 2017 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457), jak również w sekretariatach i na stronach internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice oraz w Urzędzie Gminy Ornontowice i na stronie internetowej Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32/ 33-06-216).

zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice dot. terminu w spr.wyprawki szkolnej 2017r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby poszkodowane w wyniku pożaru przy ul. Grabowej, mogą skorzystać z wsparcia tut. Ośrodka.

Pomoc osobom poszkodowanym zostanie udzielona po indywidualnym rozeznaniu sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach mieści się przy ul. Żabik 9 lok. 6, tel. 794 403 158.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 4 września 2017r.
Klasy I wraz z rodzicami, klasy II godzina 1030 w sali gimnastycznej gimnazjum.
Klasy III, IV, V i VI godzina 800 w klasach z wychowawcami.
Klasy VII oraz II i III gimnazjum godzina 900 w sali gimnastycznej gimnazjum.

 

 

Ponadto Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego informuje, że 1 września 2017r. odbędzie się rozpoczęcie roku dla przedszkola w godzinach zdeklarowanych przez rodziców.
W tym dniu rozpoczynają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Przekazujemy w załączeniu informację na temat projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy”.

Poszukiwane są osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie oraz podstronie internetowej: http://projektyterra.pl/znow-aktywni-powrot-na-rynek-pracy/. Pod tym adresem dostępne są również wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Kontakt:

TERRA Szkolenia i Doradztwo
Przemysław Omieczyński
ul. Wojciechowska 7m
20-704 Lublin

tel.:081 536 56 50
fax: 081 536 56 51
NIP: 712-104-58-09

 

ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy. Informacje

Członkowie Chóru „Jutrzenka” zapraszają wszystkich zainteresowanych śpiewem i zasileniem szeregów ich grupy na próbę 16 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 18:00 w Sali Wieżowej w budynku Urzędu Gminy Ornontowice.

Do góry