Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie
(Dz. U. 2013, poz. 1737) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach:

13.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki
z samolotów.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i w jesienią. Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

2 września 2017 r. o godz. 17:00 w Świątyni Dumania w Ornontowicach odbędzie się kolejna odsłona Narodowego Czytania – akcji ogłoszonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Podczas spotkania aktorzy Teatru Naumiony i wolontariusze będą czytać „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Zapraszamy serdecznie mieszkańców. Zachęcamy do przyniesienia własnych egzemplarzy książki „Wesele”, w celu uzyskania pamiątkowej pieczęci. Wstęp wolny!

Od 1 września 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-17:30. Zapraszamy!

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że ma zawartą umowę dzierżawy z firmą Texland, której przedmiotem jest grunt, na którym ustawione są kontenery na odzież używaną. Kontenery umieszczone są w czterech miejscach (w północnej części – przy pętli autobusowej, w centrum – obok szalet komunalnych, przy ul. Żabik – obok budynku wielomieszkaniowego Żabik 13 oraz przy ul. Akacjowej – obok garaży). Kontenery opróżniane są cyklicznie w odstępach 7-10 dniowych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wrzucanie odzieży wyłącznie do kontenerów i niepozostawianie odzieży poza kontenerami. W przypadku, gdy są one przepełnione prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy pod nr tel. 32/33 06 229.

Wykonana analiza stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wykazała, że z roku na rok następuje wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych. Zwiększająca się ilość odpadów, w szczególności odpadów zmieszanych i zielonych, utrzymujące się duże ilości oddawanego gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych w połączeniu
z niewłaściwą segregacją dotyczącą w szczególności odpadów zmieszanych, mają zasadniczy wpływ na wysokość opłat miesięcznych ponoszonych przez Zakład Gospodarki Zasobami Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Finansowanie gospodarki odpadami przestało się bilansować. Przed nami przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 r. Czekają nas zatem już wkrótce bardzo trudne, ale ważne decyzje. Należy podkreślić, że urząd dla utrzymania dotychczas obowiązujących stawek cenowych podjął działania polegające na maksymalnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych, likwidacji organizowanej wystawki odpadów wielkogabarytowych, likwidacji dwóch punktów odbioru odpadów zielonych, do których dowożono odpady z sąsiednich miejscowości, ograniczenia do trzech worków odbieranych odpadów zielonych sprzed każdej posesji oraz wprowadził od 01.01.2017 r. segregację popiołu.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w sierpniowym numerze „Głosu Ornontowic”.

Do góry