Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

„ORNONTOWICE segregują” – we wrześniu br. na terenie Gminy będzie przeprowadzona kampania edukacyjna dla umacniania nowego systemu gospodarowania odpadami.
Kampania zgodna jest z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej oraz Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego, ma w założeniu wyjść naprzeciw potrzebie budowania świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy, tak istotnej do umacniania prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Celem kampanii jest uświadamianie mieszkańcom zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w szczególności zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz wymogami jej efektywnego prowadzenia, mając na względzie wyzwania jakie stoją przed wszystkimi gminami w całym kraju.

W ramach kampanii odbędzie się 12 prelekcji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ogłoszone będą konkursy dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, pojawią się plakaty promujące kampanię, broszury edukacyjne i jako finał kampanii 16 września br. w Amfiteatrze Parkowym odbędzie się Plener ekologiczny.

Kampania „ORNONTOWICE segregują” dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy na pierwszy festyn organizowany przez naszą parafię. Będzie miał on miejsce 10 września w Parku Gminnym w Ornontowicach, od godz. 16:00.

W czasie festynu będzie można zobaczyć prezentacje grup parafialnych. Będą prowadzone zabawy dla dzieci oraz misyjna gra ruchowa. Odbędzie się też skecz wystawiony przez dzieci ze szkoły podstawowej. Na sam koniec odbędzie się koncert MUODYCH KOTÓW! Cały festyn poprowadzony będzie przez profesjonalnego wodzireja.
Zostanie też rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Przydrożne krzyże Ornontowic”.

BARDZO SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

Organizator: Parafia św. Michała Archanioła w Ornontowicach

graf. Klaudia Adamczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów.

Formy oferowanej pomocy:

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM – przyznawane miesięcznie na rok szkolny dla uczniów i słuchaczy kolegiów (nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – 514 zł na osobę w rodzinie

ZASIŁEK SZKOLNY – przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia lub słuchacza (do ukończenia 24 roku życia) zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezależnie od miesięcznej wysokości dochodu;

Wnioski można składać do 15 września 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

 

Urząd Gminy Ornontowice przyjmie do pracy osobę na stanowisko referenta/inspektora w Wydziale Rozwoju i Inwestycji na umowę na czas określony (około 2 lat) w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Chętnych posiadających wykształcenie co najmniej średnie techniczne lub wyższe prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 33-06-217 do dnia 7 września br. do godz. 15:00.

 

Do góry