Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Informujemy mieszkańców o obowiązku wymiany dowodu osobistego, w przypadku stwierdzenia jego nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności. Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności, który wskazany jest w prawym dolnym rogu dokumentu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl, jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Przypominamy że dokument wydawany jest bezpłatnie.

Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne, warsztaty, zabawy. Obowiązują zapisy – tel.: 32 336 13 90, biborn@interia.pl. Udział bezpłatny!

W pierwszym tygodniu:
– wtorek 10:00-12:00 – Bałwankowy świat /dzieci/
– czwartek 10:00-12:00 – Zwierzęta jakich nie znacie /dzieci/
– piątek 15:00-16:30 – Decoupage? To proste! /dzieci starsze i młodzież/

W drugim tygodniu:
– wtorek 10:00-12:00 – Patyki i patyczki /dzieci/
– czwartek 10:00-12:00 – Wesołe buzie /dzieci/
– piątek 9:30-11:00 – Smok nie taki straszny! /dzieci/.

Codziennie:
– gry planszowe
– komputery z dostępem do internetu
.

Wójt Gminy ogłasza nabór do udziału w Programie „Słoneczna Gmina”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą złożyć wniosek w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 113 w terminie do 31.01.2018 r. Pierwszeństwo do udziału w konkursie mają osoby, które zdeklarowały chęć udziału w poprzednim konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

„Słoneczna Gmina” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowych informacji o warunkach przystąpienia do Programu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wydziale Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami.

Do pobrania: Zarządzenie nr 0050.0372.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Słoneczna Gmina Ornontowice”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych: RZWO.0050.0372.2018

Przekazujemy informację otrzymaną z Grupy Doradczej Promesa

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia”

informacja dla kandydatów do projektu

plakat-it

plakat-kursy zawodowe

 

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy/szkolenia (zawodowe lub IT) oraz płatne staże zawodowe. W ofercie również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: www.gdpomesa.pl/osdz

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Barańska
specjalista ds. projektów unijnych
tel. 533-327-019
www. gdpromesa.pl/osdz

adres do korespondencji:
Grupa Doradcza Promesa
„Projekt Od szkolenia do zatrudnienia” woj. śląskie
ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków

Do góry