Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

W najbliższy poniedziałek Fundacja Szafa Gra rozpoczyna realizację programu Lato w teatrze. Projektowi (nie)straszny Śląsk będą towarzyszyły spotkania z artystami, na które serdecznie zapraszamy także mieszkańców Ornontowic i okolic.

Szczegóły:
http://szafagra.org/lato-w-teatrze-program-wydarzen/

 

Lato w teatrze (nie)straszny Śląsk to nie tylko warsztaty dla dzieci i młodzieży, ale również cykl spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi ze Śląskiem. #niestrasznyśląsk

> Adam Kowalski „Architektura industrialna – inspirujący Górny Śląsk”
11.07. (wtorek)
godz. 17:00
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

> Marcin Wajszczyk „Co się dzieje w literaturze śląskiej”
12.07. (środa)
godz. 16:30
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

> Teatr „Naumiony” „Tradycja na nowo i śląskie smaki”
13.07. (czwartek)
godz. 16:30 warsztaty kulinarne i spotkanie z aktorami Teatru Naumiony
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

> NeuOberschlesien – koncert akustyczny, spotkanie z publicznością
14.07. (piątek)
godz. 17:00
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

> Pijani Folklorem „Folkolorowa odzież” #folklorwychodzinaulice #tożsamość #modanafolklor
18.07. (wtorek)
godz. 17:00
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

> Robert Talarczyk „Śląskie tytuły w Teatrze Śląskim”
19.07. (środa)
godz. 17:00
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/1519507228093868/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 

 

Informacja z Urzędu Statystycznego w Katowicach:

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm

a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm

Przekazujemy informację, która wpłynęła do tut. Urzędu Gminy z Zakładu Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.  dotyczącą uzyskanego przez ww. firmę dofinansowania  na realizację projektu „Zostań spawaczem!” nr WND-POWR.01.02.01-24-0099/16 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który nadzoruje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt skierowany jest do 48 osób pozostających bez pracy w wieku 18  – 29 lat, nie kształcących się i nie szkolących się z woj. śląskiego, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza w metodzie MAG 135 lub TIG 141 potwierdzonych Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz odbyciem płatnego stażu zawodowego w wymiarze 3 miesięcy, a następnie uzyskaniem zatrudnienia. Dodatkowe kwalifikacje spawalnicze mogą stanowić uzupełnienie do uzyskanego wykształcenia zdobytego w formach szkolnych i zwiększyć szanse zatrudnienia.

Projekt realizowany będzie od 1.08.2017 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnictwo kobiet jak i osób z niepełnosprawnościami będzie premiowane na etapie rekrutacji.

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci odbycia spotkania w sprawie projektu prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panią Marzeną Fołda lub specjalistą ds. administracyjnych Panią Justyną Juroszek pod numerem telefonu 32 23 74 820 lub e-mail: spawacz@zdk-komag.pl.

Wszelkie informacje o projekcie możecie Państwo znaleźć pod adresem: www.zdk-komag.pl w zakładce „Projekty unijne”.

Do góry