Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” przed planowanym naborem wniosków o powierzenie grantu zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia do udziału w bezpłatnych godzinach doradczych.

Spotkania mają charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 60 minut.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie LGD „Ziemia Pszczyńska”, tj. w Pszczynie przy ul. 3. Maja 11, w godzinach od 12.00 do 17.00.

Terminy doradztwa:

 • 16. i 18. października 2017 r.

 • 6. i 8. listopada 2017 r.

Chęć udziału w doradztwie mogą Państwo zgłaszać pod numerem telefonu – 32 210 02 12 – biuro LGD.

Przypominamy, iż najbliższy planowany projekt grantowy zakłada zwiększenie aktywności i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację grantów w zakresie aktywizacji społecznej. W związku z tym na doradztwo zapraszamy potencjalnych Grantobiorców, zwłaszcza mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR (tj. Gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń) planujących działania w tym zakresie. Więcej informacji: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

Z projektem programu można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24 w Katowicach (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony powietrza można zgłaszać od 18 września 2017 r. do 9 października 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędą się:

 • w Częstochowie – Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze (sala nr 3), ul. Wały Dwernickiego 117/121 w terminie 2 października 2017 r. o godz. 10.00,
 • w Katowicach – Ekoenergia Silesia SA, ul. Żeliwna 38, budynek B w terminie 3 października 2017 r. o godz. 9.00,
 • w Rybniku – KONFERENSER, ul. Gliwicka 177A w terminie 3 października 2017 r. o godz. 13.00,
 • w Bielsku-Białej – Hotel BIT, ul. I Dywizji Pancernej 45 w terminie 4 października 2017 r. o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Równocześnie z konsultacjami społecznymi trwają rozmowy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Szczegóły: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1259653698&id_menu=314

 

28 września br. w ARTerii CKiP odbyła się uroczystość, w trakcie której wręczono Statuetki „Ornontowickie Bzy” kolejnym Laureatom.

A zostali nimi:

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • NORBERT ADAMCZYK

w kategorii DLA ORNONTOWIC:

 • EUGENIUSZ KACZOR
 • GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH
 • TERESA MACHULIK

w kategorii PRZEDSIĘBIORCZY I OPERATYWNI:

 • PIEKARNIA – CUKIERNIA IRENA CIUĆKO
 • CUKIERNIA CICHOŃ

Po przyznaniu wyróżnień i części oficjalnej przyszedł czas na występ artystyczny. Wystąpili podopieczni ogniska muzycznego, którego instruktorem jest Pan Tomasz Kozieł.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Nominowanym jak i Laureatom. Życzymy kolejnych sukcesów, nowych wyzwań, pomysłów i dalszej owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Zdjęcie: Robert Ratajczak

Przekazujemy informację dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej:

Ornontowice: Cicha; Nowa; Graniczna; Ornontowicka.

Rozpoczęcie: 04/10/2017 08:30:00
Zakończenie: 04/10/2017 16:00:00

 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Gmina Ornontowice znalazła się wśród Laureatów I Konkursu ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDYCJA REGIONALNA 2016.

W kategorii: Gmina wiejska gmina Ornontowice zdobyła 2. miejsce.

Szczegóły: https://anagmis.files.wordpress.com/2017/09/prezentacja_wojewc3b3dztwo_c59blc485skie.pdf

https://anagmis.wordpress.com/

 

Do góry