Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach złożyła w listopadzie ub. roku dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Z radością otrzymaliśmy informację, że wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały ostateczną akceptację dofinansowania na łączną kwotę 22800 zł.
Zgodnie z założeniami zawartymi we wnioskach, biblioteka będzie realizowała w 2017 r. dwa różne projekty:

 • „Biblioteka na tropie zbrodni – spotkania z kryminałem” (kwiecień-czerwiec)
 • „Niecodzienne spotkania z książką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci” w partnerstwie z Fundacją Szafa Gra (czerwiec-listopad).

O szczegółach będziemy informować na bieżąco na łamach prasy lokalnej, na stronach internetowych, plakatach i ulotkach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Plik: Rozporządzenie

28 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbędzie się koncert charytatywny GRAMY DLA VIKI & KAROLKA. Każdy może pomóc wyleczyć ich małe serduszka!

Wystąpią zespoły: METRUM, DE SILVERS, TOP MUSIX oraz Bartłomiej Marek i Artystyczny Zespół Dziecięcy RADOŚĆ.

Prowadzenie: Bartłomiej Marek i Tomasz Pinkowski.

Bilety-cegiełki w cenie 20 zł do nabycia:
– w kasie MDK w Łaziskach Górnych (rezerwacje pod nr tel. 32 224 10 33)
– w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach (rezerwacje pod nr tel. 32 221 55 58)
– w sekretariacie Urzędu Gminy Ornontowice (rezerwacje pod nr tel. 32 33 06 200).

Jeśli nie możesz przyjść na koncert, ale chcesz wspomóc akcję możesz nabyć również cegiełki w cenie 10 i 20 zł.

Całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Viktorii Borzejewicz oraz Karola Świerczoka.

Patronat honorowy:
Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek
Burmistrz Miasta Orzesze Mirosław Blaski
Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra
Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk

Patronat medialny:
Nasza Gazeta
Gazeta Orzeska
Głos Ornontowic
Radio EXPRESS
Bezpłatna gazeta IRG

Organizatorzy:
MDK Łaziska Górne
Bartłomiej Marek i Tomasz Pinkowski

Warto pomagać!

https://www.youtube.com/watch?v=CREjPnsmfNE&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/MalenkieSerduszkoVictorii/?fref=ts

http://www.sercedziecka.org.pl/podopieczni/potrzebuja-pomocy/2229-borzejewicz-victoria.html

http://www.sercedziecka.org.pl/podopieczni/potrzebuja-pomocy/2746-swierczok-karol.html

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2017r. w Katowicach została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy nr 00052-6935-UM1210142/16 na realizację zadania pod nazwą Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zadania zrealizowany będzie następujący zakres:

 1. Roboty przygotowawcze – ziemne.

 2. Komunikacja – alejka spacerowa.

 3. Bulodrom – boisko do gry w bule o wymiarach 15m x 4m.

 4. Siłownia plenerowa 8 zestawów po 2 urządzenia.

 5. Plac zabaw – wydzielona i ogrodzona strefa zabaw dla najmłodszych.

 6. Mini golf – boisko do minigolfa z 8 dołkami.

Wyżej wymieniona część zostanie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ponadto, w ramach środków własnych z budżetu Gminy Ornontowice zostaną zrealizowane:

 1. Kręgielnia – tor do gry w kręgle o wymiarach 12,5m x 1,2m.

 2. Elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, szafy na rekwizyty.

 3. Nasadzenia – roślinność ochronna i parkowa.

 4. Część elektryczna – oświetlenie 7 lamp.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy prace rozpoczną się w II połowie maja br. i zgodnie z założeniem mają potrwać do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

W załączeniu zakres projektu: źródło.google

Do góry