Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Informacja ze strony:  http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html
Logo programu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.Informujemy, iż warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

  1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
  2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA:

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Więcej informacji na temat Programu (Regulamin, wzór wniosku, protokoły, oświadczenia) można pobrać tutaj: Likwidacja niskiej emisji – Program SMOG STOP

Telefony kontaktowe:
32 60 32 251,
32 60 32 222,
32 60 32 264,
32 60 32 259,
32 60 32 244,
32 60 32 221.

Informacja ze strony: http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8836

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. W piątek 7 kwietnia zajmą się nim radni podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

„Finalizujemy żmudny proces związany z uchwałą antysmogową. Wszyscy jesteśmy zgodni, że zmiany w tej dziedzinie należy wprowadzić, by rozpocząć realne działania w walce o czyste powietrze. Sukcesem była już sama debata nad tym projektem – istniały różnice zdań co do szczegółów proponowanych rozwiązań, ale udało nam się wypracować wspólne stanowisko, które przedstawimy na najbliższej sesji radnym – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Przyjęty przez Zarząd projekt jest wynikiem kompromisu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w trakcie których wpłynęło prawie sześć i pół tysiąca uwag i po konsultacjach z gminami i powiatami z regionu, z których aż 90 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem uchwały (83 jednostki oczekiwały wprowadzenia zmian w uchwale).

Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej obejmują całe województwo śląskie i cały rok kalendarzowy. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna. Wprowadza zakazy lub ograniczenia, które mają spowodować „cywilizowane spalanie”, co oznacza stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zachęceni sukcesem odniesionym w II konkursie teatralnym dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego (II miejsce) postanowili zaprezentować zwycięskie przedstawienie szerszej społeczności. Na scenie ARTeriI Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach młodzi artyści zaprezentowali swym koleżankom i kolegom oraz zaproszonej młodzieży Gimnazjum w Ornontowicach autorski spektakl p. Katarzyny Mańkowskiej pt. „Obecni – Nieobecni w trzech odsłonach”, poruszający problematykę autyzmu jako niepełnosprawności, która na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, a jednak obecna wśród nas.

Każdy widz mógł choć przez chwilę znaleźć się w dziwnym, tajemniczym, trochę obcym, nie pozbawionym jednak emocji dziecięcym świecie, poczuć myśli i zachowania rodziców, którzy muszą codziennie przekraczać niewidzialną granicę, aby dotrzeć do głębi swojego dziecka, spróbować je zrozumieć, zaakceptować i wykazać się przy tym nieludzkimi pokładami cierpliwości. To nieustanne przebijanie głową muru, zderzenie z bezlitosnymi komentarzami i gestami wszystkich tych, którzy wiedzą najlepiej, obnażyło ludzkie słabości, bezradność, żal do siebie, świata i Boga. Ale nawet w tym gąszczu nieprzychylnych spojrzeń, słów, bierności, emocjonalnego chłodu znajdą się osoby, które chcą rozbić szybę i przedostać się na drugą stronę. Są osoby, które nie są obojętne na „inność”, „dziwność”, „tajemniczość” jakkolwiek by nie nazywać tej niepełnosprawności. Każdy gest, ruch, słowo, muzyka nie pozostały w tym przedstawieniu bez znaczenia, komunikowały się z odbiorcą, który próbował przekroczyć cienką „linię normalności”.

Im więcej wiemy, tym łatwiej nam zrozumieć i zaakceptować, tym mniej lęku i obaw przed „innością”. Spektakl miał na celu podniesienie świadomości oraz zwrócenie uwagi, żeby nie być obojętnym na drugiego człowieka bez względu na to, po której stronie balustrady się on znajduje. Nie trzeba wykazywać się szczególnymi cechami, aby zauważyć obecnych ciałem, niekoniecznie duszą.

Spektakl spotkał się z dużą przychylnością ze strony widzów, niektórzy nie kryli łez i wzruszenia. ARTerii dziękujemy za współpracę, a młodym artystom życzymy dalszych, udanych występów.

Katarzyna Mańkowska

Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów do statuetek „Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów do wyróżnień zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gminy, Organizacje Społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy. Nagrody otrzymają osoby i instytucje mające szczególny wpływ na gminę.

Statuetka może być przyznana zarówno osobom fizycznym jak i prawnym; zarówno mieszkańcom gminy, jak i osobom spoza Ornontowic

Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy.

Wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” można otrzymać w Biurze Obsługi Stron (pok. nr 111 – parter UG Ornontowice) oraz w pok. nr 322 – II piętro UG Ornontowice) lub pobrać poniżej.

Wzór wniosku o przyznanie statuetki_1-1_3

Więcej informacji: http://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/

Do góry