Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

O dwa miesiące dłużej, czyli do końca maja br. dzieci i młodzież do lat 16 mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, po tym terminie przejazdy będą możliwe tylko z kartą ŚKUP z zakodowaną 100% ulgą uczniowską, która już dziś obowiązuje dla gmin metropolii.

W przypadku gmin spoza metropolii, w tym Gminy Ornontowice zakodowanie 100% ulgi będzie możliwe po podpisaniu z KZK GOP Katowice umowy na wykup usługi polegającej na wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów. Dlatego też na dzień dzisiejszy mieszkańcy Ornontowic mogą składać wnioski o wydanie karty ŚKUP ale bez zakodowania 100% ulgi. Obecnie ustalane jest ostatecznie brzmienie umowy pomiędzy KZK GOP Katowice a Gminą Ornontowice. O terminie podpisania umowy i tym samym uruchomieniu 100% ulgi dla dzieci z Ornontowic poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Informacje – KARTA ŚKUP:

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi). Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Na stronie internetowej znajduje się wykaz Punktów Obsługi Klienta www.portal.kartaskup.pl, w których można złożyć wnioski lub odebrać karty ŚKUP.

https://www.mzk.pl/komunikacja-w-okresie-swiat-wielkanocnych-6/

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych komunikacja miejska funkcjonowała będzie w następujący sposób:

  1. W sobotę 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota)  – na wszystkich liniach będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty. Autobusy linii 51 bis kursować będą do około godziny 12:00 (ostatni kurs o godzinie 11:33 z „Tychy Centrum Handlowe” w kierunku Dworca PKP). Natomiast po godzinie 13:30 autobusy linii 137 nie będą obsługiwały przystanku „Tychy Centrum Handlowe” – przystankiem początkowym i końcowym będzie przystanek „Tychy Osiedle Z1”.
  2. W niedzielę 1 kwietnia 2018 r. (Wielkanoc) – będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Tego dnia wszystkie kursy na liniach: RSW212533516982291 zostaną zawieszone. Nie będą wykonywane również kursy nocne na liniach trolejbusowych A i E.
  3. W poniedziałek 2 kwietnia 2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny) – autobusy i trolejbusy będą kursować przez cały dzień według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta. W tym dniu nie będą wykonywane kursy nocne na liniach trolejbusowych A i E.

W dniach od 30.03.2018 r. do 01.04.2018 r. autobusy linii 1 nie będą wykonywały kursów nocnych.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r. z uwagi na okres wiosennej przerwy świątecznej będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne (nie będą wykonywane kursy oznaczone literą „f”).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2017r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 30.04.2018r.
Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:
1. przesłać drogą elektroniczną korzystając z portali: https://www.finanse.mf.gov.pl/ lub https://www.finanse.mf.gov.pl/strona-glowna
2. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
3. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.:
– w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00
– od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
– w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r. w godzinach od 7.00 do 17.00.
W siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowane zostało stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, gdzie można złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

W dniu 11 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Ornontowice w godzinach od 10:30 do 14:30 zostanie uruchomiony specjalny punkt rozliczenia PIT, w którym pracownicy urzędu skarbowego pomogą w elektronicznym złożeniu zeznania podatkowego.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:
– na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub
– w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach:
poniedziałek od 7.30 do 16.00
wtorek-piątek od 7.30 do 14.00
Informacje dotyczące rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod numerami telefonów:
– Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 3246 120
– Krajowej Informacji Podatkowej:
  • 801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych
  • 22 330 0330 dla połączeń z telefonów komórkowych
  • 48 22 330 0330 dla połączeń z zagranicy
Na Portalu Podatkowym została uruchomiona usługa „Zadaj pytanie”, gdzie można napisać e-mail do ekspertów z Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie rozliczenia PIT. Aby otrzymać odpowiedź do 30 kwietnia 2018r. należy zadać pytanie najpóźniej do 24 kwietnia 2018r.

Barbara Cieniawska-Lenard

tel.: 32 3246 233

Urząd Skarbowy w Mikołowie

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w  Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję, że na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/346/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi od 1 kwietnia 2018r. dla zainteresowanych mieszkańców na terenie gminy świadczona będzie odpłatnie dodatkowa usługa polegająca na odbiorze bezpośrednio sprzed posesji odpadów ulegających biodegradacji (odpadów BIO) i ich zagospodarowaniu w specjalnie oznaczonych workach.

Pracownicy odbierający odpady podjadą tylko i wyłącznie pod te posesje, dla których zostanie wystawiony dokument potwierdzający zapłatę za worki. Odpady wystawione przez pozostałych mieszkańców oraz w innych workach nie będą odbierane.

Worki będą sprzedawane w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku urzędu gminy na III piętrze. Cena za worek wynosi 9,70 zł/szt.

Odpady odbierane będą jeden raz w miesiącu przez cały rok zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem na 2018 r.:

2018-04-18

2018-05-16

2018-06-20

2018-07-18

2018-08-22

2018-09-19

2018-10-17

2018-11-21

2018-12-19

Worki należy wystawić najpóźniej w dniu ich odbioru do godz. 6:00 przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników (pracownicy nie maja prawa wchodzenia na teren posesji). W przypadku późniejszego wystawienia worków, zgłoszenia nieodebrania odpadów nie będą realizowane. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy tel. 32 235 45 45.

Odpowiedzialny za informację: Michał Ciepły

Do góry