Jesteś tutaj:

Kategoria: !!! Koronawirus !!!

Komunikaty i informacje dotyczące stanu epidemii koronawirusa

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, następuje także w celu wykonania testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej tej kwarantannie za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania.
Powyższe zwolnienie następuje na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd może natomiast nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca.
Więcej informacji na stronie GIS.

Większy dostęp do zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapewniają wprowadzone zmiany w tarczy antykryzysowej. I tak obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 są traktowane jako utrata dochodu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko zasiłku rodzinnego lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tych świadczeń. Konieczne jest tu udokumentowanie swojej aktualnej sytuacji dochodowej.

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z powyższym do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że obniżenie dochodu jest spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę obniżonego dochodu.

Wszelkich informacji dotyczących w/w świadczeń udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żabik 9 lok. 9 tel. 32 235-45-03, 796 076 480

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 18 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 40 (łącznie)
(25 mieszkańców Mikołowa, 9 mieszkańców Orzesza, 4 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 15
(12 mieszkańców Mikołowa, 2 mieszkańców Orzesza, 1 mieszkaniec Łazisk Górnych);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 2 (1 mieszkaniec Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 99 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 154 (łącznie).

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 15 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 34 (łącznie)
(24 mieszkańców Mikołowa, 5 mieszkańców Orzesza, 3 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 8
(6 mieszkańców Mikołowa, 2 mieszkańców Orzesza);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 2 (1 mieszkaniec Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 81 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 149 (łącznie).

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 14 maja, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1 (osoba jest hospitalizowana w szpitalu zakaźnym); Powiat Mikołowski: 34 (łącznie)
(24 mieszkańców Mikołowa, 5 mieszkańców Orzesza, 3 mieszkańców Łazisk Górnych, 1 mieszkaniec Wyr, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba ozdrowieńców: Powiat Mikołowski: 8
(6 mieszkańców Mikołowa, 2 mieszkańców Orzesza);

Liczba zgonów: Powiat Mikołowski: 2 (1 mieszkaniec Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 76 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 166 (łącznie).

Do góry