Jesteś tutaj:

Kategoria: !!! Koronawirus !!!

Komunikaty i informacje dotyczące stanu epidemii koronawirusa

Grafika z napisem "WAŻNE".

Od najbliższej soboty, 8 sierpnia w powiatach z największym wzrostem zakażeń COVID-19 wrócą niektóre obostrzenia. – Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń, w województwach śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim – poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Większe obostrzenie będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem „czerwonym„: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim.

Łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

W wybranych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące: targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu i obowiązku noszenia maseczek. Pełna lista obostrzeń dla stref czerwonych i żółtych dostępna poniżej.

Jednym z powiatów, które znalazły się w grupie „czerwonej”, jest powiat rybnicki.

Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami.
Lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
 6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 10. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.
 11. Ważne numery telefonów:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach tel. 512-370-717, 32 227-52-47
 • Nr alarmowy tel. 112, Policja tel. 997, Straż Pożarna tel. 998, Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Administrator obiektu tel. 32 33 06 232.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od rozpoczęcia pandemii jedynym możliwym i oficjalnym źródłem pozyskiwania przez Urząd Gminy informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Gminie Ornontowice i Powiecie Mikołowskim była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach.

Od początku zamieszczania ww. informacji zauważyliśmy, że mijają się one ze stanem faktycznym, przekazywanym nam różną drogą przez zaniepokojonych mieszkańców, a czego mimo usilnych starań nie mogliśmy oficjalnie potwierdzić w tyskim Sanepidzie.

W związku z tym, że jesteśmy zobligowani do przekazywania rzetelnych informacji, opartych na potwierdzonych faktach, zaprzestaliśmy umieszczać informację na temat sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie odsyłamy do bieżącego śledzenia strony tyskiego Sanepidu, gdzie codziennie po godz. 14.00 publikowane są aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez tyski Sanepid.

https://pssetychy.pis.gov.pl/?onas=162&fbclid=IwAR208Vz_H8jIAeKbGnd5aykeT0dNipsvzwRS2bBg37Xv_OlPFk6VbHVDtQ8

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny, następuje także w celu wykonania testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji otrzymanej od Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym osoby poddanej tej kwarantannie za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania.
Powyższe zwolnienie następuje na czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd może natomiast nastąpić wyłącznie pojazdem samochodowym, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca lub gospodarująca.
Więcej informacji na stronie GIS.

Do góry