Informacje związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg danych okresu sprawozdawczego obejmującego lata:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

Obowiązek rejestracji w BDO