Dotacje do montażu kotłów / usuwania azbestu

W dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XV/116/15 przyjęła Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.
Nowe Zasady obowiązują od dnia 1 lutego 2016r., co oznacza, że od tego dnia można składać wnioski o przyznanie dotacji. Nowe druki wniosków można pobierać w pokoju 108 lub ze strony internetowej (pliki poniżej).

pdfUchwała Nr XV/116/15 w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.

wordWniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej zamontowania ekologicznego systemu grzewczego.

wordWniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości.