Dotacje do montażu kotłów / usuwania azbestu

W dniu 22 lutego 2017 r. Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXIX/247/17 przyjęła Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.

Nowe druki wniosków można pobierać w pokoju 108 lub ze strony internetowej (pliki poniżej).

Uchwała Nr XXIX_247_17 z dnia 22 lutego 2017 r

Wzór wniosku – azbest

Wzór wniosku – ekologiczne ogrzewanie