Dofinansowanie do zakupu kotła/usuwania azbestu

W dniu 22 lutego 2017 r. Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXIX/247/17 przyjęła Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.
W dniu 27 marca 2019 r. w życie weszła Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca wyżej wymienione Zasady w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Poniżej znajdą Państwo tabelę opisującą tryb udzielania dofinansowania, treść w/w uchwał oraz niezbędne dokumenty do pobrania.

Forma wsparcia

DOFINANSOWANIE

Źródło finansowania

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Budynki objęte wsparciem

Istniejące budynki mieszkalne/lokale

Nabór wniosków

przez cały rok

Kiedy składa się wniosek?

Po zakupie i montażu kotła

Kolejność przyjmowania wniosków

Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu

Procedura

zakup i montaż kotła → wniosek → kontrola urządzenia → umowa z Gminą → wypłata dofinansowania

Wysokość wsparcia

Dla istniejących budynków – do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla: kotłów węglowych i na biomasę 5 klasy, kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła, na energię elektryczną i wkładów kominkowych.

Dla nowo wybudowanych budynków – do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla kotłów gazowych i pomp ciepła.

Co ile przysługuje wsparcie?

co 10 lat

Inne informacje

Rozliczenie z dofinansowania z Urzędem Skarbowym na podstawie PIT-u otrzymanego z Gminy

(podatek od otrzymanego dofinansowania)

Dofinansowanie można łączyć ze wsparciem z Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Nowe druki wniosków można pobierać w pokoju 108 lub ze strony internetowej (pliki poniżej).

Uchwała Nr XXIX_247_17 z dnia 22 lutego 2017 r

DRUK – wniosek o dofinansowanie do pieca

DRUK – wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu

Uchwała Nr V_42_19 z dnia 28 lutego 2019 r. (zmiana)

Uchwała Nr X/91/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (zmiana)

Do pobrania również:

Tryb_udzielania_dofinansowania