Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice:

  • Jan Herb, tel. 32/ 235 47 66,
  • Kazimierz Zajusz Usługi Dla Ludności, tel. 32/ 235  40 50,
  • Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix, tel. 531 531 560,
  • Dawid Bendkowski Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych, tel. 693 983 213, 608 879 520,
  • REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o., tel. 32/ 231 08 58,
  • Usługi Transportowe Wiesław Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 604-235-694,
  • Usługi Transportowe Michał Szpik (SZAMBUŚ Usługi Asenizacyjne) tel. 513-037-988.